AUDIT FINANCIAR

La Cofires credem că fiecare afacere merită o auditare precisă și detaliată pentru a obține succesul financiar. Lucrăm alături de tine, punând accent pe integritate și profesionalism, pentru a-ți oferi rezultatele dorite. Alege serviciile noastre de audit financiar și pregătește-te să iei cele mai bune decizii pentru viitorul companiei tale!

Experiență Expertiză și Încredere

De ce să alegi auditul financiar cu cofires?

Expertiză în Reglementările Contabile
Echipa noastră asigură conformitatea tranzacțiilor cu reglementările contabile. Auditul nostru financiar vă garantează respectarea legilor relevante.
Prevenirea Fraudei și Protecția Financiară
Ne angajăm să identificăm și să prevenim fraudele, asigurând integritatea și legalitatea tranzacțiilor.
Credibilitate Confirmată
Auditul financiar crește credibilitatea financiară a companiei în fața tuturor părților interesate, inclusiv acționari, angajați, clienți, autorități fiscale, bănci, și furnizori​
Evaluarea Solvabilității
Prin auditul nostru financiar, obțineți o evaluare detaliată a solvabilității, asigurându-vă de resursele necesare pentru angajamentele actuale și viitoare.
Expertiză Autorizată
Identificăm îmbunătățiri în procesele contabile pentru optimizarea activităților financiare. Alegându-ne, vă asigurați gestionarea eficientă a operațiunilor financiare.. Cu experți contabili autorizați și experiență vastă în domeniul financiar-fiscal , oferim soluții eficiente și profesionale
 

Etape Esențiale ale Auditului Financiar

Această etapă implică acceptarea clientului și efectuarea planificării inițiale, înțelegerea afacerii și industriei clientului, evaluarea riscului de afaceri al clientului, și elaborarea unui plan general de audit.
 În această etapă, auditorul se concentrează pe controlul intern relevant pentru audit și evaluarea riscului de control, urmărind să înțeleagă modul în care entitatea își gestionează riscurile și controalele interne.
 
Auditorul colectează probe de audit prin diverse metode, cum ar fi confirmarea, ancheta, observarea, inspecția și recalcularea, pentru a verifica acuratețea și integritatea informațiilor financiare
După finalizarea testării și verificării, auditorul elaborează un raport de audit care include opinia profesională privind corectitudinea situațiilor financiare și orice alte constatări relevante.
 
 
Rezultatele auditului sunt comunicate părților interesate, oferind o perspectivă asupra situațiilor financiare și a operativității companiei.

TOT-DOMENIUL-FINANCIAR-FISCAL!

Firmă autorizată și acreditată

CECCAR, CAFR, ANEVAR, UNPIR ȘI CCF.

atat-de-simplu!

Obligațiile și Implicațiile Auditului Financiar: O Analiză Detaliată

Societățile care îndeplinesc cumulativ cel puțin două din criteriile de mai jos la închiderea a două exerciții financiare consecutive, sunt obligate să aibă situațiile financiare anuale auditate:
  • Total active: 16.000.000 lei;
  • Cifra de afaceri: 32.000.000 lei;
  • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50
 Facultativ, pentru auditarea situațiilor financiare, pot opta și alte entități care nu sunt obligate din punct de vedere legal.Aceste entități doresc să obțină o asigurare rezonabilă că situațiile financiare sunt în conformitate cu normele legislative.
Acestea sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
Auditul oferă, de asemenea, o opinie privind măsura în care situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a entității. Acesta include și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie.

pas-cu-pas-către-succes!

Elemente Fundamentale ale Eficienței în Auditul Financiar

 Auditul financiar este o analiză realizată asupra situației financiare a unei companii de către un auditor financiar competent. Scopul principal al auditului financiar este de a oferi o opinie obiectivă și independentă în ceea ce privește respectarea reglementărilor contabile general acceptate

Înțelegerea Auditului Financiar: O Explorare a Tipurilor și Proceselor de Audit

Acesta este un ghid esențial pentru cei interesați să exploreze lumea auditului financiar și să înțeleagă importanța sa în contextul afacerilor moderne.
 
Acesta reprezintă un audit de diagnostic, care permite identificarea precoce a eventualelor neconformități, cu scopul de a pregăti terenul pentru auditul de certificare. Acest proces asigură un audit mai eficient și o încheiere rapidă.
Acest tip de audit implică examinarea situațiilor financiare anuale individuale sau consolidate în conformitate cu standardele internaționale de audit.
 
Auditarea fondurilor europene presupune verificarea legalității, exactității și eligibilității sumelor solicitate pentru rambursare în cadrul contractelor de finanțare europene.
 
Un serviciu oferit societăților comerciale care nu sunt obligate să efectueze audit, dar doresc o verificare anuală a corectitudinii și realității bilanțului lor contabil.
Aceste servicii de audit includ evaluarea și verificarea informațiilor financiare ale unei companii.
Aceste înregistrări financiare reflectă activitățile și performanțele financiare ale unei companii și sunt adesea auditate de către agenții guvernamentali, contabili sau firme pentru a asigura precizia lor în scopuri fiscale, de finanțare sau de investiții.
Acestea sunt tehnici de investigație aplicate în situații financiare auditate, pentru a aduna informațiile necesare pentru a susține opinia auditorului.
 

Partenerul dumneavoastră de încredere este cofires

  • Întocmire de rapoarte de audit anuale, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
  • Alte misiuni si servicii profesionale în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu reglementările adoptate de C.A.F.R.;
  • Audit intern;
  • Auditarea proiectelor europene;
  • Situații financiare statutare și de grup.
  • Proceduri de audit;
  • Certificarea bilanțurilor contabile;

Descoperă Cum Ne Diferențiem

Servicii dedicate pentru afacerea ta

FAQ

Most frequent questions and answers
Alegerea serviciilor de audit este esențială pentru asigurarea conformității, creșterea credibilității și identificarea riscurilor. Auditorii noștri profesioniști vă ajută să luați decizii informate, să identificați oportunități de îmbunătățire și să demonstrați transparența financiară, consolidând încrederea partenerilor și investitorilor în afacerea dvs.
Noi ne identificăm cu fiecare client pentru a înțelege situația unică a afacerii dumneavoastră. Oferim consultanță personalizată, servicii transparente și prețuri rezonabile pentru a vă asigura că beneficiați de soluții legale și eficiente. La noi veți găsi întotdeauna un sfat profesionist, în timp util, alături de servicii transparente și prețuri rezonabile. Vom fi mereu disponibili pentru a-ți răspunde la întrebări și te vom ajuta în orice situație de urgență.
Un audit financiar este o evaluare independentă a situațiilor financiare ale unei companii pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele contabile. Este necesar pentru a oferi credibilitate rapoartelor financiare și pentru a satisface cerințele legale sau ale părților interesate.
Costurile unui audit variază în funcție de dimensiunea și complexitatea operațiunilor companiei dumneavoastră. Este important să obțineți o estimare detaliată de la auditor înainte de a începe.
 Marja de eroare acceptabilă în auditul financiar este determinată de auditor pe baza riscului de audit, a materialității și a importanței relative a elementelor situațiilor financiare.
Membrii echipei noastre sunt certificați de aceste organizații prestigioase, ceea ce garantează că beneficiați de servicii de înaltă calitate și de profesionalism în gestionarea afacerii dumneavoastră.

Dă-ne un semn! Ne-am bucura să aflăm mai multe despre tine. Accesează pagina de contact!